Priser og tilskud

Fysioterapi & Træning Haderslev

Her på siden kan du læse mere om vores priser og tilskud. Læs derfor meget mere om dette nedenfor. Har du nogle spørgsmål, kontakter du os bare.

Priser og tilskud

Priser og tilskud hos din lokale fysioterapi i Haderslev

​Hos Fysioterapi & Træning Haderslev har vi altid konkurrencedygtige priser på vores behandlinger.

Har du ingen henvisning fra lægen og ønsker en konsultation ved os, kan vi ved telefonisk kontakt oplyse dig om de aktuelle priser. ​

Akupunktur ifb. med behandling: 80 kr.
Kun akupunktur: Første gang: 250 kr., efterfølgende behandlinger: 170 kr.

Radierende trykbølge ifb. med behandling: 100 kr.
Fokuseret shockwave ifb. med behandling: 150 kr.

High Power Laser ifb. med behandling: 100 kr.

Kontakt klinikken for et uforpligtende tilbud på firmaordninger, som kan være med til at højne din/jeres virksomheds sundhed og effektivitet på arbejdet.​​

30 minutter koster 250 kr.
45 minutter koster 350 kr.

​Hvis patienten ikke er i stand til at møde op på klinikken tilbyder vi at køre ud til massage i eget hjem, eller på arbejdspladsen

30 minutter i eget hjem koster 350 kr.
45 minutter i eget hjem koster 450 kr.

Afbud kan være enten telefonisk eller skriftligt på vores mail: fys.haderslev@gmail.com senest kl. 18.00 dagen før din aftale.

Vi modtager ikke afbud via Facebook eller SMS.

Individuel konsultation: 322,19 kr.
(svarende til en normalkonsultation).

Hold: 140 kr.

​Herunder finder du beskrivelse af de tilskudsordninger, som kan hjælpe med betaling af fysioterapeutiske ydelser.

Fysioterapeutisk behandling på klinik er oftest en del af det offentlige sundhedsvæsen. Dette indebærer, at der gives tilskud fra den offentlige sygesikring. Fysioterapi & Træning Haderslev arbejder under sygesikring, hvorfor du kan få tilskud, når du har henvisning fra en læge/speciallæge. Se taksterne under Lægehenvisningsbehandlinger

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark” , får du tilskud til din egen andel af regningen.

Fortæl i receptionen, hvilken gruppe du er i, så bliver der fremover sendt automatisk besked til Sygeforsikringen ”danmark”.

Hvis du har et servicekort fra kommunen, hvor der står beskrevet at du er dækket, refunderer kommunen op til 85% af din egen andel af regningen.

En del patienter med langvarigt og svært fysisk handicap kan modtage vederlagsfri fysioterapi. Du må spørge din læge eller fysioterapeut, om du er dækket af denne ordning.

Omkring 1.8 millioner danskere har i dag en sundhedsforsikring, enten igennem sin arbejdsplads eller fordi man har tegnet en privat sundhedsforsikring.

Har man brug for fysioterapeutisk behandling, er det en god ide at checke om man er omfattet af en sundhedsforsikring og i givet fald hvordan man er dækket.

Vores patientjournal tilhører klinikken og betragtes som fysioterapeutens arbejdspapir og personlige notat.

Ifølge sundhedsloven har patienten ret til fuld aktindsigt i egen journal, og derfor kan patienten få udleveret status og journaluddrag uden vederlag.

Såfremt en tredje part som f.eks. advokatfirma, forsikringsselskab eller kommunal institution henvender sig til klinikken mhp fremsendelse af patientens status og journal, så kan dette kun ske, hvis der foreligger en skriftlig samtykkeerklæring med patientens underskrift.

Ønskes en skriftlig redegørelse af hele sygdomsforløbet, kræver det ligeledes en skriftlig samtykkeerklæring med patientens underskrift, og der pålægges et attesthonorar sv.t. tidsforbrug 15/30/45 eller 60 min.

Attesthonoraret á 60 min. andrager kr. 600,-

Lægehenvisningsbehandling

Behandlingstakster pr. 1. april 2024 - gruppe 1 patienter
Ydelse
Fuldt honorar
Tilskud
Patientandel
Første konsultation
506,72 kr.
199,14 kr.
307,58 kr.
Individuel konsultation
322,19 kr.
126,62 kr.
195,57 kr.
Afgrænset individuel konsultation
214,81 kr.
84,42 kr.
130,39 kr.
Superviseret selvtræning på klinik
107,42 kr.
42,22 kr.
65,20 kr.
Evalueringskonsultation
268,51 kr.
105,52 kr.
162,99 kr.
Udvidet konsultation
412,43 kr.
162,08 kr.
250,35 kr.
Digital opfølgning på selvtræningsforløb
261,57 kr.
102,80 kr.
158,77 kr.
Individuel videokonsultation
322,19 kr.
126,62 kr.
195,57 kr.
Hold videokonsultation pr. person
214,81 kr.
84,42 kr.
130,39 kr.
Holdkonsultation pr. person
214,81 kr.
84,42 kr.
130,39 kr.
Udeblivelse*
322,19 kr.
0 kr.
322,19 kr.

*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 322,19 kr.
Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om vores behandlinger inden for fysioterapi og træning, er du altid meget velkommen til at henvende dig. Sammen drøfter vi dine muligheder for effektiv træning og behandling.