Akupunktur i Haderslev

Fysioterapi & Træning Haderslev

Her på siden kan du læse mere om vores akupunkturbehandling. Læs derfor meget mere om dette nedenfor. Har du nogle spørgsmål, kontakter du os bare. 

Akupunkturbehandling

Akupunktur i Haderslev

Her på siden kan du læse mere om vores behandling inden for akupunktur. Har du nogle spørgsmål, eller vil du vide mere om behandlingen, kontakter du os bare. Vi ser frem til at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.
Medicinsk akupunktur

Moderne akupunktur bygger på opdateret viden om patologi og neurofysiologi, og for autoriserede fysioterapeuter en velkendt medicinsk diagnostik. Moderne eller medicinsk akupunktur er, internationalt set, den mest udbredte akupunkturmetode inden for de sundhedsfaglige professioner. Derfor foregår forskningen primært inden for denne teoretiske tilgang. I moderne akupunktur anvendes også kinesiske akupunkturpunkter, hvilket hjælper med at give en fælles terminologi og reproducerbarhed. Disse fordele kan desværre medføre begrebsforvirring om, hvorvidt der er tale om den ene eller anden metodiske tilgang. Fundamentalt kan man sige, hvis der behandles ud fra en medicinsk diagnostik, så er der tale om moderne akupunktur og behandles der ud fra energetiske yin yang diagnoser, så er det ”kinesisk” akupunktur.

Hvordan foregår akupunkturbehandlingen?

Behandlingen foregår ved at der stikkes tynde nåle ind i hud og muskler, som stimulerer nervesystemet. Denne stimulering medfører smertelindring, øget blødgennemstrømning og afspænding af musklerne. Under behandlingen, som ikke bør gøre ondt, kan du eksempelvis mærke en ”varme”, ”prikken” eller en let ”sovende” fornemmelse som stråler ud fra de steder, hvor nålene sidder. Normalt indsættes 4-6 nåle i symptomområdet og 2 nåle i hænder eller fødder. Nålene sidder i op til ca. 20 minutter og der behandles 1-2 gange om ugen. Efter ca. 3-5 behandlinger – eller efter ca. 3 uger vurderes det, om akupunkturen har haft effekt. Der vurderes i det enkelte tilfælde, hvordan der yderligere kan behandles for at opnå de bedste resultater.

Hvordan virker akupunktur?

En af de første reaktioner på en virksom behandling er ofte en bedre nattesøvn, og herefter reduktion af smerter og du kan sandsynligvis bedre udføre de aktiviteter, som du tidligere havde problemer med. Kort sagt, så stimulerer nålene kroppens egne smertedæmpende og regenererende processer. Flere studier om kroniske smertetilstande viser, at fem til 10 akupunktur behandlinger kan have positive effekter i op til 6 måneder.

Er der bivirkninger ved akupunktur?

Der kan være bivirkninger ved behandling med akupunktur og halvdelen af alle patienter vil føle træthed umiddelbart efter behandlingen. Symptomer eller smerter kan kortvarigt forstærkes, men disse er forbigående og forsvinder sædvanligvis inden for det første døgn. Herudover kan der opstå mindre blødninger og hævelser, hvor nålen har siddet. Ved inkompetent anvendelse af akupunktur kan der i sjældne tilfælde ske uheld med infektion eller perforering af de indre organer.

Særlige forholdsregler?

Din fysioterapeut vil spørge om relevante informationer inden behandlingen startes. Fysioterapeuten vil eksempelvis gerne vide om du er gravid, får blodfortyndende medicin eller om du har en kronisk medicinsk sygdom, som du får medicin for. Din fysioterapeut følger sundhedsstyrelsens hygiejneregler og anvender kun sterile éngangsnåle.

Hvorfor vælge en fysioterapeut, når du skal have akupunktur?

For at opnå det bedste resultat med akupunktur, er det vigtigt at akupunktur kun anvendes ved veldiagnosticerede tilstande. Fysioterapeuter har en sundhedsfaglig uddannelse på 3½ år inden de går i gangmed at lære akupunktur. Fysioterapeuten kan derfor vurdere om akupunktur er en relevant behandling for dig. Fysioterapeuten er samtidig uddannet til at hjælpe dig med den bedste kombination af vejledning, behandling og træning.

Din fysioterapeut er uddannet i akupunktur og er medlem af ”Danske FysioterapeutersFaggruppe for Akupunktur og Smerte” – så spørg hvis du vil vide mere.​ OBS: Denne behandling er ikke dækket af Sygesikringen Danmark